Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: 6 tháng đầu năm, GDP tăng 10,9%

30/06/2008

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,7%, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tăng 28,7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 24,2%, thu ngân sách tăng 44,5%, vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng 11,9% so với cùng kỳ. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh lạm phát kéo dài, bất lợi về thời tiết, dịch bệnh trong chăn nuôi và trồng trọt cùng những khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Theo HNM
Xem