Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Từ chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội: 109.598 cựu chiến binh và con em được tạo việc làm

27/06/2008

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội đã tổng kết 5 năm (2003 - 2007) chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách, vốn Quỹ quốc gia về việc làm.

Đến cuối tháng 3-2008, tổng dư nợ vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội của toàn Hội CCB Việt Nam đạt hơn 3.879 tỷ đồng, với 601.371 hộ CCB được vay vốn, thuộc 25.367 tổ tiết kiệm và vay vốn. Điều đáng nói, Hội CCB là đơn vị được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội muộn hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng khá nhanh (50%/năm); chất lượng tín dụng cao và số nợ quá hạn thấp. Thực tế, chỉ 1-2 năm, hội viên CCB đã có thể trả nợ cả gốc và lãi, số tiền sinh lời đạt được bằng mức vay nợ hoặc cao hơn. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo và làm giàu của CCB cả nước; góp phần tạo việc làm cho 109.598 CCB và con em CCB. Đến nay, về cơ bản đã xóa được đói trong hội viên CCB; tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 8,1% (trong tổng số trên 2 triệu hội viên CCB cả nước). Theo kế hoạch, hết năm 2008, Hội CCB sẽ đạt tổng dư nợ vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 5.000 tỷ đồng và các năm tiếp theo đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trên 25%; giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 1%. Phấn đấu đến năm 2010, cơ bản xóa hết hộ nghèo trong hội viên CCB. Q.PHƯƠNG
Xem