Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai các công trình trọng điểm thuộc Tây Bắc : Công tác di dân, tái định cư, ổn định cuộc sống bà con là ưu tiên hàng đầu

25/06/2008

Trong chuyến công tác Tây Bắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới thăm, kiểm tra một loạt địa điểm thuộc dự án di dân phục vụ công trình giao thông, thủy điện Lai Châu, chỉ đạo các giải pháp quyết liệt để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác di dân, tái định cư, tạo mặt bằng để triển khai thi công đúng kế hoạch các nhà máy thủy điện trong khu vực.

Đến thăm và làm việc tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác di dân, giúp dân sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt cần được các Bộ, ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Mường Lay là một trong những khu vực trọng điểm của chương trình di dân thủy điện Sơn La, việc triển khai tái định cư cho bà con có nhiều khó khăn do đây là đô thị, số hộ, nhân khẩu đông. Đến nay, tổng số hộ đã đăng ký di chuyển là 3.443 hộ/12.466 nhân khẩu, dời đến các địa điểm khác nhau như TP. Điện Biên Phủ, Phong Thổ, Tiên Bình - Tam Đường và thị xã Lai Châu. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ di dân dự án thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan xem xét, trình kế hoạch phân bổ nguồn vốn tái định cư phục vụ công tác tái thiết đô thị; xem xét điều chỉnh, bổ sung 2 khu tái định cư Cơ Khí và Lang Nua vào quy hoạch tổng thể di dân tái định cư của dự án, cũng như nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhà ở tạm thời đối với người dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Công trình thủy điện Sơn La hiện đang giữ được tiến độ chung, là một trong những công trình mẫu trong triển khai các công trình trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa đặc biệt đối với hạ tầng kinh tế. Chỉ cần một khâu bị ách tắc sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của công trình được cả đất nước trông đợi này. Vì vậy, công tác di dân cần thực hiện quyết liệt, chủ động, sáng tạo ngay từ cấp chính quyền địa phương, cơ sở". Thủy điện Lai Châu (huyện Mường Tè - Lai Châu) có thiết kế dự kiến mực nước dâng bình thường 295 m, mức nước chết 270 m, công suất lắp máy 1.200 MW với 4 tổ máy.Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 26.770 tỷ đồng. Tổng số dân phải di chuyển, tái đinh cư là 1.101 hộ/5.755 nhân khẩu. Tiếp theo, Phó Thủ tướng đã tới thị sát địa điểm và kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Thủy điện Lai Châu, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về một số vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương. Thị sát địa điểm xây dựng Dự án thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng quán triệt các đơn vị trên công trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của các công trình thủy điện như Sơn La, Bản Chát, Huổi Quảng, Lai Châu... đối với nền kinh tế đất nước nói chung và động lực phát triển vùng Tây Bắc nói riêng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư Dự án, triển khai các hạng mục chuẩn bị thi công thủy điện Lai Châu khi được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Nhà nước sớm hoàn thành công tác thẩm định báo cáo đầu tư dự án trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thủy điện Lai Châu. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tách tỉnh, phải thực hiện các chương trình di dân tái định cư lớn. Phó Thủ tướng đồng ý về một số cơ chế tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương như việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân tái định cư các dự án thủy điện một cách thống nhất, chính sách thực hiện một số công trình hạ tầng lưới điện, khu công nghiệp,... trên địa bàn. Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới khảo sát địa điểm xây dựng cầu Lai Hà - công trình giao thông trọng điểm phục vụ công tác thi công và tránh ngập công trình thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thăm khu di dân xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, thăm Khu tái định cư Nậm Cắn, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Theo Cổng TTĐT Chính phủ
Xem