Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tháng cao điểm vì người nghèo ở Hải Phòng đã nâng mức kinh phí của chương trình phục vụ người nghèo lên hơn 19 tỷ

12/11/2004

Sau khi Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động Tháng cao điểm hành động v ì người nghèo từ ngày 17.10 đến 18.11.2004, với mục tiêu chính là đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo xoá nhà tranh, vách đất, xây nhà đại đoàn kết, thành phố Hải Phòng đã sôi nổi hưởng ứng với tinh thần tích cực nhất. Đến nay, đã có 46 đơn vị ủng hộ 330 triệu đồng, nhiều doanh nghiệp đăng ký đứng ra xây nhà cho người nghèo như: Công ty Cổ phần thương mại Nam Mỹ nhận xây mới 2 nhà đại đoàn kết trị giá 25 triệu đồng; ... Không chỉ các tập thể, cá nhân đang sinh sống, làm việc tại Hải Phòng góp sức vì người nghèo mà nhiều người Hải Phòng sống tại các tỉnh, thành phố khác cũng hướng về quê hương, như: Hội đồng hương Hải Phòng tại Nam Định quyên góp 3 triệu đồng, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hải Dương gửi ủng hộ 2 triệu đồng… Kinh phí quyên góp được từ tháng cao điểm đã nâng mức huy động kinh phí phục vụ chương trình từ đầu năm 2004 đến nay lên 19,2 tỷ đồng..Ngay sau khi phát động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định trích 750 triệu đồng từ Quỹ Ngày vì ngưởi nghèo và Quỹ Xoá nhà tranh vách đất hỗ trợ xây nhà mới cho các gia đinh khó khăn các huyện: An Lão, Kiến Thụy, Thúy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương. Đây là việc làm kịp thời bởi tới đầu năm 2004 đến nay, các nguồn kinh phí từ thành phố hỗ trợ cho các địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình. Hơn nữa, quý 4-2004, nhiệm vụ đặt ra cho chương trình khá nặng nề: phải xoá hơn 1 nghìn nhà tranh vách đất mới đạt kế hoạch đề ra trong năm 2004. Có thực hiện được hay không, phần lớn phụ thuộc vào nguồn kinh phí. Mỹ Hạnh (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem