Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cựu chiến binh Cao Bằng tham gia xoá đói giảm nghèo

12/11/2004

Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng chỉ còn 6,2% gia đình hội viên thuộc diện đói nghèo, số hộ khá, giàu tăng lên 27%. Hàng nghìn gia đình hội viên đã xây nhà kiên cố, mua sắm các phương tiện sản xuất và sinh hoạt hiện đại như: máy cày bừa, máy tuốt lúa, máy xay sát, ô tô, xe máy…Các cấp Hội đã tín chấp trên 11 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển nông lâm nghiệp, tạo việc làm cho gần 1500 học viên nghèo. Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 100 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn giống mới, tổ chức các đợt tham quan học hỏi kinh nghiệm cho hội viên. Qua đó, 90% gia đình hội viên đã đưa các giống lúa, ngô, đỗ tương mới vào sản xuất, 50% số hộ áp dụng phương pháp chăn nuôi mới cho năng suất và hiệu qủa kinh tế cao. Hàng chục nghìn hộ nhận gần 23.000 ha đất rừng, trồng mới trên 11.000 ha cây có giá trị kinh tế như: keo lai, chè đắng, hồi,dẻ…

Nhiều gia đình hội viên phát triển các mô hình kinh tế VAC, VARC, xây dựng trang trại cho thu nhập hàng năm trên 50 triệu đồng như: ông Hoàng Văn Thành (xã Ngọc Khê - huyện Trùng Khánh), Hoàng Văn Sinh (huyện Thạch An)… Nhiều hội viên đã đầu tư thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ cho doanh thu hàng chục tỷ đồng/ năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương như: Công ty thương mại Xuân Hoà, Doanh nghiệp xây dựng Sơn Hải, Doanh nghiệp Quang Minh… Trong phong trào thi đua giai đoạn 2004 – 2009, Hội Cựu chiến binh Cao Bằng phấn đấu tăng số hộ cựu chiến binh có mức sống khá và giàu lên 30%, xoá hộ nghèo và 90% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu.
Xem