Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty TNHH Kiểm định Sông Hồng

27/06/2019

Ngày 22/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 700/QĐ-LĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đơn vị cấp giấy chứng nhận: Công ty TNHH Kiểm định Sông Hồng

Địa chỉ: 231A Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phạm vi được thực hiện kiểm định: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

Mã số đăng ký chứng nhận: 68/GCN-KĐ

Thời hạn: đến ngày 22 tháng 5 năm 2024.

 

Xem