Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II

26/06/2019

Ngày 21/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 695/QĐ-LĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đơn vị cấp giấy chứng nhận: Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực II

Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà Citilight, số 45 đường Võ Thị Sáu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phạm vi được thực hiện kiểm định: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

Mã số đăng ký chứng nhận: 01/GCN-KĐ

Thời hạn: đến ngày 21 tháng 5 năm 2024.

 

Xem