Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chỉ định tổ chức chứng nhận cho Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

03/05/2019

Ngày 2/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 618/QĐ-LĐTBXH về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Đơn vị được chỉ định: Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn và Tư vấn xây dựng – INCOSAF

Địa chỉ: Số 234A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.8527102                            Fax: 024.5740655

Email: vp@incosaf.com.vn

Phạm vi: Thực hiện việc chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thang máy gia đình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2018/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thời hạn: đến ngày 02 tháng 5 năm 2024.

Tải tệp đính kèm tại đây.

 

Xem