Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn Bộ LĐ-TBXH

28/06/2019

Thực hiện kế hoạch công tác, ngày 28/6, tại Hà Nội, Ban thường vụ Công đoàn Bộ LĐ-TBXH tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đào Ngọc Thịnh, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ; Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cùng đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ.

Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội nghị tập huấn để cán bộ công đoàn có đầy đủ thông tin và hiểu được trách nhiệm của người cán bộ công đoàn trong hỗ trợ, phối hợp với cơ quan, đơn vị vì mục tiêu chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức người lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động...

Đ/c Vũ Mạnh Tiêm,Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã truyền đạt đến các cán bộ công đoàn về những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Theo đó, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24-26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội, mục tiêu Đại hội nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại hội xác định 9 nhóm chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ và giải pháp với 3 khâu đột phá: (1). Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người lao động; (2). Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; (3). Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông.Nội dung các vấn đề trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bao gồm: (1). Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam thật sự lớn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; (2). Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động; (3). Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn Việt Nam; (4). Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; (5). Thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thông tin về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại Hội nghị

Hội nghị cũng được lắng nghe đồng chí Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thông tin về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, điều trị và cai nghiên ma túy tại Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Xem