Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

26/06/2019

Ngày 26/6, Đoàn Kiểm tra số 1155 của Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đánh giá lại kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các quy định của Trung ương tại các địa phương, đơn vị để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, phát hiện và nhân rộng những kinh nghiệm qúy, những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức đảng trong diện được kiểm tra chuẩn bị tốt báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội khẳng định: là ngành quản lý các lĩnh vực đa dạng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tác động lớn đối với sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra đối với ngành như hiện nay, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thức rõ được vai trò quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là đối với mỗi cán bộ, đảng viên chủ chốt.

Đồng chí Lê Tấn Dũng - Ủy biên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Ban cán sự đảng đã nghiêm túc chấp hành, lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và chủ động xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết, Quy định, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng năm và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các cơ sở, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; có giải pháp khắc phục những lĩnh vực, những khâu, những việc còn tồn đọng, hoạt động trì trệ hoặc chưa hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhận diện và đề ra các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp thu đầy đủ nội dung quán triệt của đồng chí Trưởng đoàn và sẽ chỉ đạo chuẩn bị tốt báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan, phục vụ đầy đủ, kịp thời cho công tác kiểm tra theo yêu cầu. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thông qua kiểm tra sẽ giúp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ làm tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên./.

 

Xem