Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức hỗ trợ về nhà ở đối với Bệnh binh

24/06/2019

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân - TP. Hải Phòng hỏi: Bố của tôi là bệnh binh 61%, hiện nhà ở của gia đình đã xuống cấp. Nếu nhà tôi xây lại thì có được hưởng trợ cấp không? Nếu có thì được bao nhiêu? Bố của tôi hiện tại nằm liệt giường, không nói được, không tự ý thức được, mẹ của tôi đang chăm sóc, vậy mẹ của tôi có được hưởng chế độ gì không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
 
Về trợ cấp nhà ở, bố của bà Xuân là bệnh binh 61% có khó khăn về nhà ở thì thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg khi xây mới là 40 triệu đồng/hộ và sửa chữa là 20 triệu đồng/bộ. Đề nghị bà liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo thẩm quyền.
 
Về chế độ trợ độ trợ cấp bệnh binh, theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì bệnh binh suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 81% trở lên sống ở gia đình được hưởng trợ cấp phục vụ. Trường hợp bố của bà là bệnh binh 61% không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp người phục vụ theo quy định nêu trên.
 
Xem