Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn

17/06/2019

Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM hỏi: Theo quy định tại Điều 38, Luật An toàn vệ sinh lao động có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động:

"2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu; cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả; những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế;

c) Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế;"

- Tuy nhiên, nếu xảy ra trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, BHYT tham gia ở tuyến tỉnh, nhưng do biết mình sẽ được người sử dụng lao động thanh toán toàn bộ viện phí, người lao động đã từ chối điều trị tại bệnh viện tỉnh (không có chỉ định chuyển viện của bệnh viện tuyến tỉnh), người lao động xuống thẳng bệnh viện Vinmec tại Hà Nội với mức chi phí điều trị rất đắt tiền. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có phải thanh toán toàn bộ chi phí điều trị không? Nếu phải thanh toán theo quy định của Luật thì đây sẽ trở thành một tiền lệ xấu của doanh nghiệp, giả sử người lao động không điều trị tại bệnh viện trong nước, tự ý đi điều trị tại nước ngoài, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí?

Đơn vị chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn từ phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề này.

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 2139/LĐTBXH-ATLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người tham gia bảo hiểm y tế”. Do đó, việc xác định chi trả từ phía người sử dụng lao động căn cứ vào mức chi trả từ bảo hiểm y tế cho người lao động có tham gia bảo hiểm y tế.

Trong các trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, không có trường hợp “người lao động đã từ chối điều trị tại bệnh viện tỉnh (không có chỉ định chuyển viện của bệnh viện tuyến tỉnh), người lao động xuống thắng bệnh viện Vinmec tại Hà Nội”.

Vì vậy, không có cơ sở để người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho người lao động tham gia bảo hiểm y tế trong trường hợp nêu tại Công văn của quý Công ty.

 

Xem