Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

05/03/2019

Thông qua các hoạt động của Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, giữa công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động (NSDLĐ) triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN…

Trên đây là mục đích được nêu tại Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 mà LĐLĐ Thành phố mới xây dựng, ban hành.

Kế hoạch nêu rõ, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, NSDLĐ và người lao động (NLĐ) trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng đó, việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ cũng nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, giữa công đoàn cơ sở với NSDLĐ triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa TNLĐ, BNN, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế TNLĐ, BNN, đảm bảo sự ốn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ còn nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vai trò, vị thế công đoàn, thu hút NLĐ gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ đạt kết quả cao, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ sở, tập trung triển khai tổ chức một số hoạt động trọng tâm.

Cụ thể, trước thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, các cấp công đoàn Thành phố cần Xây dựng kế hoạch tổ chức và thành lập Ban tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng chương trình lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ. Trong lễ phát động có thể kết hợp với việc tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị.

Cùng đó, các cấp công đoàn cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền, cổ động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về ATVSLĐ tại vị trí nơi tổ chức lễ phát động, trên các trục đường chính của Thành phố, các trục đường vào cụm, điểm, Khu Công nghiệp và Chế xuất và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Các cấp công đoàn cũng cần tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Trong thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 1/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019), các cấp công đoàn Thành phố cần tập trung tổ chức 4 nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua về ATVSLĐ và nâng cao hiệu quả phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ; Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề hướng theo chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 như chủ động tổ chức hoặc tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi; tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ; Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho NLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ; rà soát lại các kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp làm Hà Nội: Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việcviệc ATVSLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. …

Riêng LĐLĐ Thành phố dự kiến sẽ tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn, kết hợp Hội nghị Tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; trao trợ cấp cho 100 CNLĐ và gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

LĐLĐ Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ Thành phố tổ chức lễ phát động hưởng ứng cấp Thành phố đồng thời tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ”.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội tuyên truyền về công tác ATVSLĐ và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của các cấp Công đoàn Thủ đô. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố sẽ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại 50 đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng, 10 tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và 6 Ban Chỉ đạo quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Để các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không chỉ diễn ra trong một tháng, LĐLĐ Thành phố đề nghị sau thời gian Tháng hành động về ATVSLĐ, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 và các hoạt động ATVSLĐ khác trong năm đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của các cấp Công đoàn, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn cấp trên.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là đoàn viên công đoàn.

 

 

Xem