Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

14/03/2019

Ngày 13/3, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Theo đó, chủ đề Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2019 là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Thời gian diễn ra sự kiện từ 8g ngày 3-5-2019, tại Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Qua đó, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở lao động triển khai các chương trình hành động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện tốt Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2019, UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động trong khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động; có sự tham gia, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động trên địa bàn Thành phố

 

 

Xem