Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Trị: Tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 bảo đảm thiết thực, hiệu quả

02/04/2019

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động,…với các hoạt động thiết thực, hiệu quả là yêu cầu của tỉnh Quảng Trị đối với việc tổ chức thực hiện sự kiện này.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Quảng Trị năm 2019.

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra rà soát các nội dung, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đọ, sự kiện cũng là đợt cao điểm về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Trị năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh gia, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, được diễn ra từ ngày 1/5/2019 đến 31/5/2019.

Để Tháng hành động đạt được hiệu quả cao nhất, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu việc tổ chức sự kiện này phải hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí và thu hút sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động.

Xem