Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ đối với thân nhân Người có công là thương binh hạng 3/4

14/06/2019

Anh Bùi Đình Năm - Xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá hỏi: Bố tôi là thương binh hạng ¾, bị nhiễm chất độc da cam. Bố tôi đã nghỉ hưu và chết năm 2012. Xin hỏi, mẹ tôi năm nay 74 tuổi được những chế độ gì, mức hưởng thế nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
 
Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2019 của Chính phủ quy định khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp.
 
Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. 
 
Trường hợp bố của ông Năm là thương binh hạng ¾ có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới  61% thì mẹ của ông không được hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng.
 
Xem