Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thúc đẩy việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trong hệ thống hành chính Bộ theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

21/05/2019

Chiều ngày 21/5/2019, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), sau khi Trục liên thông văn bản quốc gia chính thức được khai trương và vận hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và gắn kết chặt chẽ giữa tin học với hành chính văn phòng. Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH, Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) làm trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp và làm việc còn có ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ LĐ-TBXH; ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH cùng cán bộ, chuyên viên Văn phòng Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Báo cáo với đoàn công tác về công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin, Phó chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH  Bùi Sỹ Tuấn, cho biết: Hiện Bộ LĐ-TBXH đang sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp eMolisa quản lý văn bản đi, đến, cho phép cập nhật thông tin, scan văn bản đi, đến đính kèm để phục vụ tra cứu trực tuyến và theo dõi đường đi của văn bản. Cụ thể, kết quả trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động – TBXH đã ban hành tổng số 11.425 văn bản, tiếp nhận 31.747 văn bản, trong đó có 3.969 văn bản điện tử đến và 2.343 văn bản điện tử đi. Ngoài ra, Bộ còn tiếp nhận hàng nghìn đơn thư, khiếu nại, tố cáo về chính sách lao động, người có công; số đơn thư này được quản lý trên “phền mềm quản lý đơn thư khiếu nại” thuận tiện cho việc đăng nhập, tra cứu. Văn bản mật đi, đến có sổ quản lý, theo dõi riêng. Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ có máy tính riêng, không nối mạng phục vụ cho việc soạn thảo, in ấn, quản lý văn bản mật và có tủ riêng, có khóa để quản lý tài liệu mật. Bộ đã tiến hành gửi nhận văn bản điện tử tới Văn phòng Chính phủ, đảm bảo tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được xử lý song song giữ bản giấy và bản điện tử.

 Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại buổi tiếp

Đối với công tác lưu trữ, Bộ đã bố trí 5 phòng làm kho lưu trữ tài liệu, trong đó có trang bị đầy đủ giá, hộp đựng tài liệu, máy hút bụi, hút ẩm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, điều hòa, quạt thông gió. Tổng số tài liệu trong kho ước tính khoảng 750m (số đã chỉnh lý 500m), đã phục vụ 326 lượt người khai thác, sửa dụng tài liệu.

Đến nay, Bộ LĐ - TBXH được trang bị khá đầy đủ hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản. Bộ đã ký kết Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tiến hành nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tin gọn, hiệu quả. Bộ đã tình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản điện tử chiếm 100% so với văn bản giấy.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan triển khai các công việc liên quan đến hạ tầng phục vụ điều hành trực tuyến và gửi nhận văn bản có chữ ký điện tử.

Bộ LĐ - TBXH đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp chứng thư số chuyên dùng cho Lãnh đạo Bộ, các tổ chức, các công chức, viên chức thuộc Bộ. Đến nay đã đề nghị và được cấp trên 100 chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ. Hiện nay, về mặt công nghệ trên eMolisa 6.0 đã sẵn sàng sử dụng chứng thư số để ký văn bản điện tử gửi Trục Liên thông văn bản điện tử theo yêu cầu của Chính phủ.

Đoàn công tác thực tế công tác ứng dụng CNTT tại phòng Hành chính Bộ LĐ-TBXH

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Việt- Vụ trưởng Vụ Hành Chính (VPCP) đề nghị Văn phòng Bộ LĐ - TBXH, Trung tâm Thông tin cần tiếp tục phối hợp, tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn tiếp nhận xử lý văn bản hành chính theo Trục liên thông văn bản Quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ triển khai việc ký số văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 14/01/2019 của Bộ nội vụ. Đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Thực hiện đồng bộ Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg...

 

 

Xem