Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

13/05/2019

Công ty TNHH KBL hỏi: Hiện tại, công ty chúng tôi đang chuẩn bị các giấy tờ để làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi gặp phải một số vấn đề vướng mắc, cần Quý Bộ hướng dẫn và giúp đỡ như sau:

Người nước ngoài mà công ty chúng tôi đang chuẩn bị làm Giấy phép lao động có người nhà bị tai nạn, đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hàn Quốc. Do hoàn cảnh gia đình chỉ có hai vợ chồng nên người nước ngoài không thể sắp xếp thời gian để vào Việt Nam. Chúng tôi đã yêu cầu người nước ngoài chuẩn bị các giấy tờ theo điều 10, Nghị định 11/2016/NĐ-CP và tiến hành làm hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ này để tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 
Theo khoản 6 điều 10 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP, người nước ngoài phải cung cấp “Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật”. Tức là người nước ngoài chỉ cần nộp một loại giấy tờ: Bản sao có chứng thực hoặc của hộ chiếu, hoặc của giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị. Do đó, chúng tôi đã yêu cầu người nước ngoài công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự toàn bộ các trang hộ chiếu. Tuy nhiên, khi tham khảo ý kiến của một bên tư vấn luật cũng như của các công ty đối tác đã từng làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng tôi nhận được tư vấn là phải nộp cả bản sao có chứng thực hộ chiếu và visa còn hạn của người nước ngoài.
 
Công ty chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, trong đó giấy tờ ở khoản 6 cũng trong điều này là Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người nước ngoài. Như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ không phải nộp thêm bản sao có chứng thực mặt visa còn hạn của người nước ngoài nữa. Cách hiểu này của chúng tôi có đúng hay không?
 
Trên đây là thắc mắc cần được sự hướng dẫn của chúng tôi về các giấy tờ để làm Giấy phép lao động. Rất mong nhận được hướng dẫn của Quý Bộ để chúng tôi tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định của Pháp luật. 
 
 Vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiên như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 140/2018-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện, đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 
Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết, thực hiện.
Xem