Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định làm thêm giờ và chuyển ca

15/05/2019

Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam hỏi: chúng tôi đang có một vướng mắc liên quan đến quy định làm thêm giờ và thời gian nghỉ chuyển ca tại Điều 106 và 109 Bộ luật Lao động như sau:

Thời gian nghỉ chuyển giữa các ca làm việc có tính cả thời gian làm thêm giờ không?
Chẳng hạn:
1. Trường hợp 1: Làm thêm vào ngày thường
Ngày 1: Nhân viên làm ca 1, kết thúc ca làm việc theo quy định là 14h20 nhưng do làm thêm nên kết thúc vào lúc 18h20.
Ngày 2: Nhân viên làm ca 1 bắt đầu từ 06h00.
Như vậy thời gian nghỉ thực tế giữa ngày 1 và ngày 2 là 11h40
 
2. Trường hợp 2: Làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần của công ty
Ngày 1 (ngày nghỉ hàng tuần của công ty): Nhân viên làm thêm ca 2, kết thúc thời gian làm việc là 22h30.
Ngày 2 (ngày làm việc bình thường): Nhân viên làm ca 1, thời gian bắt đầu làm việc là 06h00.
Vậy thời gian nghỉ thực tế giữa ngày 1 và ngày 2 là 8h30 cả 02 trường hợp trên có coi là vi phạm quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động không?
Kính mong Quý Bộ trả lời để cho doanh nghiệp được rõ về các trường hợp mà doanh nghiệp đã nêu để có hướng giải quyết.
 
Vấn đề này, Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Điều 109 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định “Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác”. Vì vậy, trường hợp 1 và trường hợp 2 nêu tại câu hỏi của Quý công ty là vi phạm tại Điều 109 nêu trên.
Cục An toàn lao động trả lời để Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
 
Xem