Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

28/04/2019

Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đến nay, Bộ đã xây dựng Dự thảo 2 Bộ luật Lao động (sửa đổi). Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế), Số 12, Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: banbientap@molisa.gov.vn trước ngày 05/5/2019 để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Toàn văn Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Bộ luật theo đường link sau:

 http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=650

 

 

 

Xem