Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nội dung hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào 2019-2021

28/03/2019

Kết thúc hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6 diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Khampheng Saysompheng thống nhất nội dung báo cáo kết quả hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2017-2019 và kế hoạch hợp tác giai đoạn 2019 - 2021, trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Tiếp tục  triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác về lao động Việt Nam - Lào ký năm 2013; Tăng cường phổ biến, thông tin nội dung của Hiệp định cho các đơn vị doanh nghiệp, người lao động và các địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam-Lào; Tăng cường trao đổi thông tin về các quy định, luật pháp của hai nước liên quan đến  quản lý lao động nước ngoài.

2. Hai bên tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các ngành liên quan trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và bộ đội Lào hy sinh tại Việt Nam trong chiến tranh để đưa về nước.

3. Hai bên sẽ tạo điều kiện cho việc trao đổi luân phiên đoàn cán bộ về công tác người có công với cách mạng của hai nước.

4. Hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chuyên gia nhằm cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách lao động và phúc lợi xã hội, thị trường lao động, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề và công nhận lẫn nhau về kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động, tạo việc làm, an toàn lao động, thanh tra lao động, bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, trợ giúp người cao tuổi và người khuyết tật, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, trợ giúp người bị ảnh hưởng  do thiên tai; công tác cán bộ, chính sách giảm nghèo và trợ giúp xã hội; nâng cao năng lực cán bộ về xây dựng kế hoạch, công tác hành chính văn phòng, thông tin, báo chí; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong các vấn đề hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

5. Hai bên tiếp tục hợp tác kết nghĩa về nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật giữa Viện Phát triển kỹ năng nghề của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TBXH Việt Nam; Hợp tác kết nghĩa về chuyên môn kỹ thuật một cách hiệu quả giữa các cơ sở dịch vụ việc làm của hai bên; Hợp tác kết nghĩa về chuyên môn kỹ thuật giữa Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Việt Nam và Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 Bản Cân. Hai bên ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ trang thiết bị chỉnh hình, phục hồi chức năng trị giá 640 triệu đồng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cho Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cho thương binh và người tàn tật 686 Bản Cân.

6. Hai bên hoan nghênh và đánh giá cao sự hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác về chính sách tiếp nhận học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tại mỗi nước. Hai bên ghi nhận sự tiếp tục hỗ trợ thiết bị dạy nghề và thiết bị văn phòng trị giá 2,8  tỷ đồng của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

7. Hai bên khuyến khích các địa phương và cơ quan liên quan tăng cường kết nghĩa, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và phúc lợi xã hội. Trong đó, có việc trao đổi thông tin về quản lý, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc tại Lào và người lao động Lào đi làm việc tại Việt Nam.

8. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn,  đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và huấn luyện chuyên gia và  thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN, hỗ trợ để Lào trở thành thành viên của Tổ chức kỹ năng nghề thế giới khi có nhu cầu; đề xuất  Chính phủ hai nước và Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào để tạo điều kiện cho hai Bộ được nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại ODA của Chính phủ Việt Nam.

9. Hai bên thường xuyên trao đổi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và giải quyết những vấn đề tồn tại, đồng thời  báo cáo  Chính phủ hai nước.

10. Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 7 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021.

Xem