Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương

19/03/2019

Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tại tỉnh Lạng Sơn và Bình Dương

Tải file đính kèm tại đây:

1. Lạng Sơn

2. Bình Dương

Xem