Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

11/03/2019

Công ty TNHH Nhà hàng JW Homemade Catering Hàn Quốc có trụ sở tại Vĩnh Phúc hỏi: Công ty chúng tôi có 02 người lao động nước ngoài hiện đang làm việc. Trước ngày 25/10/2018 trụ sở Công ty ở Thái Nguyên, chúng tôi đã làm thủ tục xin cấp GPLĐ cho 02 người lao động nước ngoài trên theo đúng quy định. Sau khi chuyển sang Vĩnh Phúc, chuyên viên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc yêu cầu chúng tôi làm thủ tục cấp mới GPLĐ ở Vĩnh Phúc, tôi muốn hỏi như vậy có đúng quy định hay không?

Chúng tôi hiểu là người lao động chỉ thay đổi địa điểm làm việc trên GPLĐ và cấp lại theo thủ tục trong một số trường hợp đặc biệt thì có đúng hay không?

Công ty có 01 người lao động nước ngoài xin ở vị trí nhà quản lý với chức danh Phó Giám đốc, văn bản chứng minh nghề nghiệp của người lao động là bản đăng ký kinh doanh với tên người lao động là người đại diện theo pháp luật cho công ty được thành lập ở nước ngoài. Người đại diện theo quy định sẽ là người quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Văn bản chứng minh này chúng tôi đã nộp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên chấp nhận là văn bản chứng minh nghề nghiệp phù hợp cho vị trí nhà quản lý nhưng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc lại không chấp nhận và đưa ra lý do là không phù hợp.

Việc thực hiện thủ tục cấp GPLĐ hiện nay đều căn cứ vào quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng các Sở lại có cách vận dụng khác nhau dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Kính mong Quý Bộ trả lời để cho doanh nghiệp được rõ về các trường hợp mà doanh nghiệp đã nêu để có hướng giải quyết.

Vấn đề này, Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi người lao động nước ngoài đang làm việc để làm cùng vị trí công việc với thời hạn từ 10 ngày liên tục trở lên thì không phải cấp giấy phép lao động mới nhưng người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

2. Về lao động nước ngoài là nhà quản lý

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì đối với các vị trí Tổng giám đốc; Phó tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc của các doanh nghiệp mà đáp ứng được theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì là nhà quản lý.

Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm, đề nghị Công ty biết và thực hiện.

Download file văn bản trả lời tại đây.

 

Xem