Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp theo chương trình EPS năm 2019

27/02/2019

Kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp theo chương trình EPS năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 11/03 đến ngày 20/03/2019, do Trung tâm lao động ngoài nước phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tổ chức .

Kỳ thi này sẽ tuyển chọn ra 1.500 lao động cư trú tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Đây là chỉ tiêu của Bản ghi nhớ ký ngày 23/03/2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc ( Chương trình EPS).

Thông tin về Kỳ thi:

- Hình thức thi: Thi trên máy tính;

- Địa điểm thi: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ngày thông báo kết quả: 29/03/2019.

Điểm thi của từng thí sinh xem tại các trang website của Chương trình EPS (http://www.eps.go.krhttp://eps.hrdkorea.orkr/epstopik) và của Trung tâm lao động ngoài nước (http:/www.colab.gov.vn); Kết quả thi được thông báo đến từng thí sinh.

Số người đạt yêu cầu về tiếng Hàn bằng chỉ tiêu tuyển chọn; lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 80 điểm trở lên. Chỉ những người đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Xem