Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

12/02/2019

Ngày 12/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 159/QĐ-LĐ-TBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ.

Xem file đính kèm: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

Xem