Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2019 - Toàn ngành LĐ-TBXH chuyển biến toàn diện và bứt phá

24/01/2019

Sáng ngày 24/1/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đoàn Chủ tịch Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Bí Thư Ban Cán Sự, đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ và đồng chí Đào Ngọc Thịnh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, cùng gần 200 đại biểu được bầu của các đơn vị thuộc Bộ...

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu của toàn ngành với phương châm "Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo –Hiệu quả" để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành. Bộ đã ban hành chương trình công tác năm 2018 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp chủ yếu và 118 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện trong toàn ngành; dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả tích cực, tạo bước tiến mới so với năm 2017.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Theo Báo cáo được Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trình bày tại Hội nghị, Bộ LĐ-TBXH đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: tỷ lệ thát nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1% (thấp nhất trong 11 năm trở lại đây); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23 – 23,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017, riêng các huyện nghèo giảm trên 5%.

Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Bộ LĐ-TBXH hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Năm 2018, lựa chọn 3 khâu đột phá của Ngành đúng và trúng.

 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã có những đổi mới hiệu quả rõ rết; số lao động có bằng cao đẳng, đại học nhất là thanh niên thất nghiệp giảm mạnh so với năm 2017; là năm thứ hai liên tiếp vượt chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển sinh đạt trên 2,2 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch);

Lĩnh vực Người có công: đưa ra các quyết sách đột phá,sáng tạo cùng với cách làm quyết liệt giải quyết vấn đề khó khăn nhất, phức tạp nhất là giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công… đến nay đã xem xét, rà soát gần 6.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó xác nhận gần 2.000 liệ sĩ, phần lớn hy sinh trong thời kỳ chống Phám, có người đã hy sinh 70, 80 năm. Xác nhận trên 2.800 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh…, mặc dù gian khổ, khó khăn song tất cả đều làm một cách thận trọng, công khai, minh bạch được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ chăm sóc trẻ em; phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi đều được triển khai đồng bộ đạt được kết quả tích cực. Cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành trong các lĩnh vực của Bộ. Các cơ quan truyền thông có nhiều bài viết phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành, đồng thời cũng nhạy bén hơn với các lĩnh vực xã hội quan tâm. Nhìn chung, năm 2018 ngành LĐ-TBXH thực sự đã có bước chuyển động, đổi mới, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an toàn, trật tự xã hội.

Ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Bộ LĐ-TBXH xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động Chính phủ đã đề ra là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phải nỗ lực hơn nữa với quyết tâm cao nhất, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2018; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng cảm ơn và ghi nhận đối với những đóng góp và sự phối hợp của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, và ghi nhận những phấn đấu đóng góp chung trong năm 2018 của ngành LĐ-TBXH, của cơ quan Bộ LĐ-TBXH. Bộ trưởng cho biết trong phiên họp Chính phủ gần đây, Chính phủ đã đánh giá cao những hoạt động nỗ lực của ngành LĐ-TBXH trong năm qua, Ngành đã hoàn thành những chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, đặc biệt đã hoàn thành xấp xỉ 300 nhiệm vụ được Chính phủ, các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội giao. Bộ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhiều đề án, chương trình có tính chất lịch sử như hai đề án Cải cách chế độ tiền lương khối doanh nghiệp, cải cách chế độ bảo hiểm xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trong người dân, thông qua các Nghị quyết Quốc Hội, Bộ đã trình nhiều nội dung thiết thực đem lại hiệu quả,  các nhiệm vụ trọng yếu của Đảng và Nhà nước giao, nhất là các chỉ tiêu lớn, 3 chỉ tiêu quốc gia, đặc biệt là 9 chỉ tiêu đặt ra đều đạt được kết quả tốt, tạo một dấu ấn để lại trong ngành LĐ-TBXH tạo thành một mốc quan trọng như giảm tình trạng người có trình độ đại học cao đẳng thất nghiệp trong lịch sử từ 212.000 lao động đến nay giảm xuống còn 50%. Dịch chuyển lực lượng lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức đạt 45,3%, giải quyết việc làm cho 1,64 triệu người. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đến nay, đã tuyển sinh đạt 100,5% đặc biệt Ngành có nhiều giải pháp, và đặc biệt hơn là sinh viên ra trường có việc làm luôn, cho thấy tương lai hứa hẹn của giáo dục nghề nghiệp. Đã đến lúc chúng ta không phải chạy theo thị trường mà là thị trường lựa chọn chúng ta mang lại sự thay đổi hoàn toàn về chất. Lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trong năm qua đạt 142.000 lao động. Chúng ta có thể lựa chọn những lĩnh vực có thu nhập cao, những lĩnh vực có công nghệ cao để sau này khi lao động trở về nước có thể tiếp tục đóng góp cho Việt Nam. Nhiều lĩnh vực khác như lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, quan hệ lao động đã có nhiều tiến bộ so với những năm trước.   

Toàn cảnh Hội nghị

Bức tranh tổng thể được Bộ trưởng nêu ra tại Hội nghị đã cho thấy một năm toàn ngành đã nỗ lực và nỗ lực đến cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Dư âm chung trong xã hội trong năm qua đánh giá cao những kết quả đó. Và xúc động lớn nhất chính là 100 bức thư của các gia đình chính sách gửi về Bộ khi được nhận chính sách sau bao nhiêu năm chờ đợi, đó chính là niềm vui lớn nhất cho cả ngành LĐ-TBXH và toàn thể những người làm công tác LĐ-TBXH. Nhân đây, Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tất cả  các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành LĐ-TBXH.

Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2019 là năm chuyển biến toàn diện và bứt phá, từng đơn vị phải tìm ra sự bứt phá của mình. Mỗi cán bộ Đảng viên phải tạo sự bứt phá, Bộ trưởng kêu gọi toàn ngành tập trung 3 nhiệm vụ đột phá:

Một là tập trung xây dựng thể chế: Nghiên cứu hoàn thành Chiến lược phát triển an sinh xã hội cho giai đoạn 2021 – 2030, tiến tới mỗi người dân đều có quyền được đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung cao độ hoàn thiện trình Bộ luật Lao động (sửa đổi); Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Hoàn thành các nhiệm vụ Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ…

Hai là tập trung đột phá về thị trường lao động đồng bộ và lành mạnh để thực hiện phương châm nhân lực là một trong 3 khâu đột phá của đất nước.

Ba là, giáo dục nghề nghiệp phải tạo một sự bứt phá thực sự về chất. Bộ trưởng lưu ý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải "Vẽ lại bản đồ cho chính mình" giáo dục nghề nghiệp phải trở thành mũi nhọn và phải xác định đổi mới sáng tạo, phải là động lực để phát triển. Chuyển đổi mô hình đào tạo 9+ phù hợp.

Bộ trưởng đề nghị năm nay, Bộ phải giảm bớt hai tình trạng tham mưu ngược, đôn đốc ngược... Bộ trưởng yêu cầu tất cả các đơn vị phải "Làm đúng, làm đủ, làm nhanh" - "Đúng chủ trương chính sách, đủ quy trình nhưng phải làm đủ làm nhanh". Thực hiện năm 2019, cơ chế 1 cửa của Bộ LĐ-TBXH phải làm mạnh hơn, quyết liệt hơn, tất cả mọi bộ phận phải có cán bộ theo dõi để cập nhật thêm...

Năm 2019, Bộ trưởng yêu cầu các cục, vụ tự rà soát lại nội bộ. Năm 2019, Bộ sẽ làm một cuộc cách mạng về tổ chức. Các đầu mối chức năng trùng lặp sẽ trở về một đầu mối...

Bộ trưởng đề nghị  Bảo hiểm xã hội năm nay phải bứt phá, phấn đấu bảo hiểm tự nguyện phát triển thêm 200.000 người. Bộ trưởng yêu cầu năm nay Vụ Bảo hiểm xã hội phải tham mưu vấn đề này...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh một lần nữa về công tác dân chủ phải dân chủ hơn, dân chủ thực sự vì dân chủ là chìa khóa để phát triển.

Nhân dịp xuân năm mới, Bộ trưởng chúc tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành LĐ-TBXH một xuân mới hạnh phúc.

Hội nghị cũng tổ chức Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà - Chủ tich Hội đồng thi đua bộ và đồng chí Đào Ngọc Thịnh - Chủ tịch Công đoàn bộ.

Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Chủ tich Hội đồng thi đua bộ và Chủ tịch Công đoàn bộ tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể cán bộ Vụ Pháp chế

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng Huân chương lao động cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc

Xem