Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo mời thầu

07/01/2019

Chính phủ Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) để thực hiện Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam, một phần của khoản tín dụng sẽ được sử dụng vào việc chi trả cho các nội dung công việc trong gói thầu Thuê hệ thống dự phòng MIS Posasoft (HH17), hệ thống dự phòng này bao gồm một số máy chủ và các dịch vụ đi kèm để dự phòng cho hệ thống MIS Posasoft (chi tiết Phần II, Chương V-Yêu cầu kỹ thuật kèm theo).

Việc đấu thầu sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), theo Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm Hàng hóa, Công trình và Dịch vụ phi tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng thế giới, xuất bản tháng 1/2011, và được áp dụng cho mọi nhà thầu hợp lệ tại Việt Nam như quy định trong Hướng dẫn. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu chứng minh được rằng họ:

  1. tự chủ về pháp lý và tài chính;
  2. hoạt động theo Luật thương mại; và
  3. không phải cơ quan trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam (Ban quản lý dự án) mời các nhà thầu hợp lệ tham gia đấu thầu để thực hiện gói thầu Thuê hệ thống dự phòng MIS Posasoft (HH17).

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu, trong tất cả các ngày làm việc trong tuần, từ 08:00 giờ đến 17:00 giờ (giờ Hà Nội); Hồ sơ mời thầu phát hành không hạn chế cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào với mức phí không hoàn lại của mỗi bộ là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); có thể trực tiếp nhận từ Văn phòng Ban quản lý dự án (theo địa chỉ nêu dưới đây) hoặc chuyển phát bảo đảm qua bưu điện hoặc hàng không. Việc thanh toán phí bằng tiền đồng Việt Nam có thể thực hiện bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tên tài khoản: Ban QLDA Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Số tài khoản (VND): 2111 0000 749 513

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu là chín mươi (90) ngày được tính từ ngày có thời điểm đóng thầu. Hồ sơ dự thầu phải được nộp kèm một bảo lãnh dự thầu với giá trị là 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) và được gửi đến Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tại địa chỉ nêu dưới đây không muộn hơn 09:00 giờ, ngày 13 tháng 02 năm 2019. Việc mở thầu sẽ được thực hiện công khai ngay sau thời điểm đóng thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu. Ban quản lý dự án không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bất kỳ hồ sơ dự thầu nào nhận được sau thời điểm nêu trên.

Đề nghị liên hệ tới Văn phòng Ban quản lý dự án theo địa chỉ sau đây để có thông tin liên quan đến Hồ sơ mời thầu:

Ban quản lý dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

Tầng 9, tòa nhà Sông Hồng, số 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024 3933 1957; Fax: 024 3933 3037

Email: cpmu@sassp.org.vn

Toàn văn tại file đính kèm

 

Xem