Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

26/12/2018

Đó là đánh giá của Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp và các đại biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức chiều 26/12/2018.

Theo báo cáo do TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội trình bày, trong năm 2018, Trường đã khắc phục khó khoăn, chủ động triển khai và hoàn thành 100% nhiệm vụ tổ chức các lớp theo kế hoạch Bộ giao.
Về bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, Trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ cử cán bộ tham gia các lớp do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức; tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho 49 công chức, viên chức thuộc Bộ. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp phòng cho 90 học viên là lãnh đạo cấp phòng và quy hoạch cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ tại Hà Nội và Vĩnh Long.
Về tập huấn nghiệp vụ kỹ năng chuyên ngành, Trường đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức 05 lớp trong đó có 01 lớp bồi dưỡng về công tác tổ chức cán bộ, 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, 01 lớp về quản lý tài chính, tài sản, 01 lớp về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, 01 lớp về nghiệp vụ thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, 01 lớp về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ trẻ về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.
Về bồi dưỡng ngoại ngữ, Trường phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ ký hợp đồng với các tổ chức đào tạo tiếng Anh uy tín để thực hiện.


TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội báo cáo tại Hội nghị

Ngoài ra, Trường phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan tổ chức được 02 lớp bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội cho 200 cán bộ, công chức, viên chức.
Các khóa tập huấn, bồi dưỡng năm 2018 đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.
Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao nêu trên, Trường còn phối hợp với các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương tổ chức 33 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho khoảng 2040 học viên
Bên cạnh đó, Trường cũng tiếp tục coi trọng và tập trung xây dựng các chương trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC của Ngành. Năm 2018, Trường đã chủ trì, phối hợp Cục, Vụ liên quan trong Bộ xây dựng và trình Bộ thẩm định, ban hành được các chương trình bồi dưỡng, như: Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh công tác xã hội viên (hạng III), nhân viên công tác xã hội (hạng IV) và cộng tác viên công tác xã hội; hoàn thành việc xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính (hạng II); Phối hợp với Cục An toàn lao động xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV về kiểm định an toàn lao động; Phối hợp với Cục Việc làm xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho các Trung tâm dịch vụ việc làm; Phối hợp với Cục trẻ em biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; chương trình, tài liệu  bồi dưỡng giảng viên nguồn (TOT) về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Hoàn thành việc xây dựng 03 chương trình và tài liệu chuyên môn về công tác lao động, người có công và xã hội cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã, triển khai đào tạo thí điểm ở 3 địa phương Hà Giang, Quảng Ninh và TP HCM.
Cùng với việc đưa vào sử dụng và hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo, năm 2018, Trường tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng hệ thống quản lý và học liệu đào tạo trực tuyến từ nguồn kinh phí Bộ cấp về đào tạo trực tuyến. Trường đã nhận bàn giao và tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống đào tạo trực tuyến; triển khai số hóa 08 bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng về quản lý, lãnh đạo cấp phòng.
TS. Bùi Tôn Hiến cũng đánh giá: Trong năm qua, Ban Giám hiệu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Trường có tinh thần trách nhiệm, có sự cố gắng nỗ lực cao trong công việc, cùng với sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng gắn sâu với hoạt động chuyên môn. Trường đã dần thu hút được đội ngũ cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng có chất lượng tham gia biên soạn các chương trình, tài liệu và trực tiếp giảng dạy. Công tác quản trị nội bộ của tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng được củng cố và coi trọng. Ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, Trường đã tích cực, chủ động trong việc khai thác, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp. Trường cũng dần khẳng định vai trò, vị trí, được nhiều đối tác đánh giá cao, lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo có chất lượng.  
Trong năm 2019, phương hướng chính của Trường là tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ngành từ trung ương đến địa phương. Trong đó, đội ngũ cán bộ của Bộ tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực về ngoại ngữ chuyên ngành, ứng dụng công nghệ thông tin; bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động của ngành, tập trung bồi dưỡng chuẩn hóa theo chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo từng lĩnh vực. Đối với các đối tượng thuộc tổ chức, doanh nghiệp, tập trung bồi dưỡng về các lĩnh vực quản lý của Ngành như tiền lương, bảo hiểm, luật pháp lao động, an toàn lao động… mà các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu. Cùng với đó là hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ xây dựng kế hoạch, lộ trình dài hạn trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ của ngành ở địa phương. Mở rộng hoạt động đối ngoại, tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường phục vụ Bộ và ngành. Mở rộng hợp tác với các địa phương, đơn vị thuộc ngành, đặc biệt là các sở LĐTBXH. Mở rộng, đa dạng hoá các hoạt động đào tạo cho các tổ chức và doanh nghiệp.
Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý của các đơn vị trong Bộ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2018. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng đồng tình với các phương hướng, nhiệm vụ mà Trường đã đề ra, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của trường theo hướng chuyên nghiệp; cải tiến qui trình, xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng; xác định rõ các đối tượng và nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng xây dựng, biên soạn các chương trình, tài liệu; đặc biệt là cần duy trì và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ và các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và uy tín, thương hiệu của trường…

Xem