Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thời gian làm việc ban đêm

27/11/2018

Ông Thiên Lâm – Tỉnh Hải Dương hỏi: Công ty tôi áp dụng chế độ 2 ca làm việc nhưng lại chia nhỏ thời gian nghỉ và không tính vào thời gian làm việc.

Ví dụ: ca làm việc ban đêm như sau: Bắt đầu từ 20h00 đến 5h00, trong đó thời gian nghỉ được chia làm 3 lần: 22h00 - 22h10; 0h15 - 0h55; 03h00 - 03h10. Toàn bộ thời gian nghỉ này không tính vào thời gian làm việc. Theo tôi được biết, khoản 2 Điều 108 Bộ luật Lao động quy định, trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc. Vậy, công ty quy định như nêu trên là đúng hay sai?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định “Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc”.

Theo nội dung cung cấp tại câu hỏi thì Công ty của quý công dân tổ chức làm việc vào khung giờ làm việc ban đêm nên người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2012 nêu trên./.

 

 

Xem