Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách đối với con liệt sĩ

27/11/2018

Ông Nguyễn Phan Bảo Ngọc Tỉnh Vĩnh Long hỏi: Bà nội tôi 80 tuổi, là con của liệt sĩ, có giấy chứng nhận của Nhà nước. Năm 2017 bà bị gãy chân nên đi lại khó khăn đang được hưởng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội. Xin hỏi, như vậy bà tôi có được gọi là khuyết tật nặng không và có được trợ cấp hàng tháng đối với con liệt sĩ không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013, con đã hết tuổi lao động của liệt sĩ được giải quyết trợ cấp tiền tuất háng tháng nếu bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà không có thu nhập háng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

Theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết quả giám định để ra quyết định.

 

Xem