Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh toán lương, BHXH cho người lao động

15/11/2018

Công ty TNHH giầy ALENA Việt Nam hỏi: Căn cứ Luật BHXH 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; căn cứ vào Bộ luật Lao động 2012; căn cứ Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; nay đơn vị chúng tôi có vấn đề mong quý cơ quan BHXH giúp đơn vị giải đáp như sau:

Trường hợp người lao động làm việc tại đơn vị một vài tiếng buổi sáng sau đó bị ốm và nhập viện để khám và chữa trị bệnh, thời gian nhập viện là trước 12h. Theo quy định về thanh toán chế độ bảo hiểm thì nếu thời gian vào viện trước 12h vẫn thanh toán chế độ nguyên ngày người lao động. Tuy nhiên, trong ngày đó, trước khi vào viện, người lao động đã làm việc tại Công ty một vài tiếng buổi sáng nên Công ty vẫn chi trả khoản tiền lương số tiếng thực tế công nhân làm việc tại Công ty trước khi nhập viện. Tức là thời gian người lao động làm việc tại Công ty vừa được hưởng lương Công ty vừa được chi trả chế độ bảo hiểm, theo Khoản 2, Điều 186 của Bộ luật Lao động có quy định “Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động”.

Vậy, thời gian một vài tiếng buổi sáng bị trùng đó Công ty chúng tôi không thanh toán nữa thì có vi phạm quy định không? (Công ty chúng tôi chi trả lương theo tháng, không trả lương theo sản phẩm).

Ví dụ: Ngày 24/5/2018, công nhân A bắt đầu vào làm việc ở Công ty từ 7h40, đến 9h40 công nhân bị ốm phải đưa đi nhập viện để chữa trị. Theo quy định của BHXH thì công nhân A được chi trả chế độ ốm nguyên ngày 24/5/2018. Tuy nhiên, do công nhân A thực tế đã làm việc 2 tiếng tại Công ty trước khi đưa lên bệnh viện nên Công ty chúng tôi vẫn thanh toán tiền lương 2 tiếng làm việc cho công nhân. Như vậy, Công ty chúng tôi có làm đúng quy định không? Nếu công ty chúng tôi không thanh toán 2 tiếng làm việc đó cho công nhân thì có bị vi phạm pháp luật không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động thì: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.”

Như vậy, trường hợp người lao động trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động; thời gian người lao động thực sự làm việc, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 

Xem