Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính trong nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về việc cấp phép kiểm định cho doanh nghiệp

15/11/2018

Ông Huỳnh Văn Trạch, Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính trong nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về việc cấp phép kiểm định cho doanh nghiệp “Quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc an toàn môi trường lao động” như sau:

- Trước đây lĩnh vực kiểm định kỹ thuật ATLĐ được giao cho Bộ LĐTBXH là đầu mối thống nhất quản lý, cấp phép trên toàn quốc. Từ khi nghị định 44/2016/NĐ-CP ra đời lại phân công thêm cho các bộ khác với lý do là thiết bị đặc thù từ đó các bộ lại đẻ ra các thông tư riêng cho bộ mình. Doanh nghiệp từ chỗ xin 1 giấy phép cho lĩnh vực này nay lại đi xin ở nhiều bộ ngành khác nhau (xem phụ lục Ib của nghị định 44/2016/NĐ-CP). Thậm chí nhiều mục của phụ lục Ib còn chồng chéo nhau giữa các Bộ dẫn đến các thiết bị của 1 nhà máy cần kiểm định phải thuê đơn vị kiểm định được cấp phép ở nhiều Bộ ngành khác nhau hoặc nhiều đơn vị kiểm định cùng lúc gây khó khăn cho công tác thực hiện và quản lý của doanh nghiệp, các chi phí cho việc xin giấy phép ở nhiều bộ ngành khác nhau cũng tăng theo cùng với đó là cũng phải mất nhiều thời gian hơn dẫn đến chi phí quản lý của doanh nghiệp tăng cao.

- Gây khó khăn cho các chủ sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động “Không biết phải thuê đơn vị nào kiểm định cho đúng pháp luật trong khi có quá nhiều giấy phép của các bộ ngành khác nhau”, tranh  luận qua nhiều lần hội thảo vẫn chưa có hồi kết. - Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn nên được hiểu là làm sao để “an toàn cho người lao động & cộng đồng” chứ đừng diễn giải quá sâu vào công nghệ dẫn đến sự đặc thù của các Bộ ngành để rồi phân chia quyền được quản lý của các Bộ mà gây cản trở cho sự phát triển của nền kinh tế. Nay, bằng công văn này Doanh nghiệp Chúng tôi xin tha thiết gửi đến Chính phủ, các Bộ ngành kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị Chính phủ giảm bớt thủ tục hành chính như tinh thân 1 lĩnh vực giao cho 1 đầu mối quản lý, cấp phép, chịu trách nhiệm. Theo luật an toàn vệ sinh lao động thì việc này giao cho Bộ lao động thương binh & xã hội là phù hợp.

 2. Trong phụ lục Ib nghị định 44/2016/NĐ-CP phần II thẩm quyền của Bộ Công thương mục 1, 2, 3 gồm nồi hơi, hệ thống đường ống áp lực được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau, đó là những thiết bị thông dụng trong nền kinh tế chứ chẳng có gì là đặc thù riêng cho ngành công thương nên xem xét đưa về bộ lao động giải quyết là phù hợp.

3. Kiến nghị chính phủ xem xét sửa đổi nội dung nghị định 44/2016/NĐ-CP trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn theo thông tư 05/2014/TTBLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ lao động ban hành trước đây đã thực hiện rất tốt.

Trên đây là kiến nghị của doanh nghiệp qua thời gian thực hiện nghị định 44/2016/NĐ-CP, rất mong sự xem xét của Chính phủ, các Bộ ngành làm sao cho việc cấp phép được tinh gọn, quản lý hiệu quả để doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt hơn, hòa nhập và cạnh tranh được với các tổ chức kiểm định nước ngoài.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về việc xem xét sửa đổi Nghị định số 44/2016/NĐ-CP cho phù hợp với tiêu chí rút bớt các điều kiện kinh doanh

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó Nghị định đã cắt 2/5 và đơn giản 1/5 điều kiện kinh doanh của dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cấp, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Về kiến nghị điều chỉnh phương án cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo hướng chỉ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hiện nay là 10 bộ) là cơ quan đầu mối thống nhất thực hiện

Việc phân công thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các bộ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động và ý kiến của một số bộ quản lý chuyên ngành. Để giải quyết vấn đề này cần có những điều chỉnh, sửa đổi các quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các nội dung quản lý nhà nước của các bộ quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Về những bất cập đối với việc phân công thẩm quyền Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như ông đã nêu tại công văn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp để báo cáo Chính phủ trong quá trình kiến nghị điều chỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời các kiến nghị của Ông Huỳnh Văn Thạch, Công ty CP Kiểm định kỹ thuật Việt Nam về việc giảm bớt thủ tục hành chính tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

 

Xem