Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xác định tai nạn lao động liên quan đến thể thao

15/11/2018

Công ty TNHH FVL hỏi: Quản đốc xưởng tôi có tổ chức giải đá bóng nội bộ cho các nhân viên trong xưởng mình quản lý. Giải đá bóng diễn ra trong sân bóng công ty sau giờ làm việc. Trong khi tham gia đá bóng, một nhân viên bị chấn thương phải nghỉ làm 3 ngày. Tôi muốn hỏi tai nạn này có được coi là tai nạn lao động không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc xác định vụ tai nạn xảy ra tại công ty có phải tai nạn lao động hay không phải căn cứ vào kết luận của Đoàn điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền quy định tại Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đoàn điều tra tai nạn lao động cần căn cứ vào nội quy lao động, hợp đồng lao động, quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thỏa thuận khác có liên quan đến quan hệ lao động, lời khai của những người biết sự việc, tính chất yêu cầu tham gia giải bóng đá (có theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền quản lý hay không để xác định tính chất của khoảng thời gian người lao động tham gia giải đá bóng. Nếu xác định được khoảng thời gian này là thực hiện nhiệm vụ, công việc hoặc theo yêu cầu của người sử dụng lao động thì vụ tai nạn này là tai nạn lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời quý Công ty biết, thực hiện.

 

 

Xem