Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Người được truy tặng Huân chương kháng chiến có được trợ cấp một lần?

24/10/2018

Ông Trần Mạnh Hưng - Nam Định hỏi: Chú của tôi được hưởng trợ cấp hằng tháng dành cho người cao tuổi, chú tôi mất tháng 3/2017 và gia đình được trợ cấp mai táng phí. Năm 2018, chú tôi được truy tặng Huân chương kháng chiến. Vậy, gia đình của chú tôi có được hưởng trợ cấp một lần hay truy lĩnh phần chênh lệch mai táng phí giữa đối tượng bảo trợ xã hội và người có công không?

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ chưa quy định giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người được truy tặng Huân chương kháng chiến. 

 

 

Xem