Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trường hợp nào người lao động phải được đào tạo an toàn hóa chất?

09/10/2018

Bà Nguyễn Việt Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam kiến nghị: Hiện trong Nghị định 113/2017/NĐ-CP có quy định về người được đào tạo an toàn hóa chất: Nhóm 3, bao gồm người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Tuy nhiên chúng tôi chưa tìm được các văn bản quy đinh cụ thể như thế nào là "liên quan trực tiếp đến hóa chất". Do đó có thắc mắc đối với trường hợp sau:

Đối với nhân viên làm việc tại dây chuyền mạ, dây chuyền này là dây chuyền chạy tự động, nhân viên chỉ việc đứng cắm và rút sản phẩm khỏi dây chuyền. Trước khi cắm sản phẩm thì sản phẩm không bị dính hóa chất mạ và khi sản phẩm được rút ra thì đã có quy trình làm sạch hóa chất tự động.

Chúng tôi đang hiểu rằng, những nhân viên này không phải là làm việc trực tiếp với hóa chất nên không phải đào tạo an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP cũng như Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Cách hiểu như vậy có đúng không? Nhờ quý vị tư vấn hỗ trợ.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định đối tượng nhóm 3 là người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Công việc vận hành hệ thống mạ theo mô tả của Bà Nguyễn Việt Hà là các công việc được quy định tại mục 2 phụ lục Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động “Trực tiếp sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm, độc hại theo phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất và được quy định tại mục 6 phụ lục Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động “Làm khuôn đúc, luyện, cán, đúc, tẩy rửa, mạ, đánh bóng kim loại, làm sạch bề mặt kim loại...” ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem toàn văn văn bản trả lời tại đây.

 

Xem