Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước về đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em

15/10/2018

Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về nghèo đa chiều trẻ em ở Việt Nam năm 2018 trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiến hành tuyển chọn nhóm chuyên gia tư vấn (02 chuyên gia) cho hoạt động đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em (MDCP) đóng góp cho đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020.

 

Tên bên tuyển chuyên gia: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Địa chỉ: Lô D25, Tầng 15, Nhà làm việc liên cơ quan, Ngõ 7, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: (024)37478677/37478731

Triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về nghèo đa chiều trẻ em ở Việt Nam năm 2018 trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam”, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tiến hành tuyển chọn nhóm chuyên gia tư vấn (02 chuyên gia) cho hoạt động đánh giá nhanh nghèo đa chiều trẻ em (MDCP) đóng góp cho đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững cho giai đoạn 2016-2020

a) Số lượng chuyên gia: 02 chuyên gia (01 trưởng nhóm, 01 thành viên)

b) Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác

  • Trình độ thạc sĩ về khoa học xã hội, đặc biệt là khu vực liên quan đến an sinh xã hội, chính sách công (xã hội), nghiên cứu phát triển, khoa học chính trị và các lĩnh vực liên quan.
  • Trưởng nhóm cần có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu và phân tích chính sách (xã hội) về nghèo đói, an sinh xã hội và chính sách công, và hỗ trợ tư vấn trong các cuộc đối thoại chính sách với người ra quyết định cấp cao trong Chính phủ. Hiểu biết về bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam , các chính sách công (xã hội), khung an sinh xã hội và giảm nghèo và quá trình cải cách.
  • Khả năng ngữ cảnh hóa chuyên môn của mình và khéo léo cung cấp tư vấn trong bối cảnh chính sách phức tạp, dựa trên các đầu vào từ UNICEF và đối tác.
  • Kỹ năng viết và giao tiếp tốt và khả năng chuyển các quan điểm thành hành động thực tế cụ thể.
  • Khả năng viết các tài liệu chất lượng cao, phân tích, chiến lược và súc tích.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và đảm bảo nhanh tiến độ, chất lượng công việc.

c) Thời gian làm việc: từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2018

Tổng số ngày làm việc của trưởng nhóm: 42 ngày

Tổng số ngày làm việc của thành viên: 32 ngày

d) Nội dung công việc

  • Làm rõ bản chất nghèo đa chiều trẻ em, phân tích liệu nghèo đa chiều trẻ em đã được đề cập, giải quyết trong thiết kế và thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo tại một số địa phương cũng như hệ thống giám sát nghèo theo mục tiêu phát triển bền vững.
  • Xác định khoảng trống và thách thức của các chính sách / chương trình giảm nghèo hiện tại để giải quyết vấn đề nghèo ở trẻ em
  • Khuyến nghị, đề xuất giải pháp mà nghèo trẻ em và các thiếu hụt được phản ánh đầy đủ, được giải quyết; lộ trình chuẩn hóa nghèo đa chiều trẻ em và lồng ghép vào hệ thống giám sát nghèo đa chiều quốc gia.

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm: Lý lịch khoa học theo mẫu tại đây

Gửi về Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (địa chỉ email: giamngheo@molisa.gov.vnleuhanh1611@hotmail.com) trước ngày 23/10/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Lều Thị Minh Hạnh, 0243.7478677/0904.298.681

 

Xem