Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ nghỉ phép

20/09/2018

Bà Vũ Thị Nga - Sìn Hồ, Lai Châu hỏi: Theo Điểm b, c khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động quy định về người lao động được nghỉ phép cụ thể:

"b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật; c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành." Cho tôi hỏi: Người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt đã được hướng dẫn, quy định cụ thể như thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành Danh mục nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và nơi có điều kiện sinh sống đăch biệt khắc nghiệt.

Trong thời gian tới khi sửa đổi Bộ luật Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa và chi tiết hơn quy định này.

 

Xem