Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phụ cấp độc hại hiện vật

10/09/2018

Bà Trần Thị Phương Hồng - Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hỏi: Đơn vị tôi có một số người làm công tác kiểm nghiệm thuốc và Căn cứ Quyết định số QĐ1629/LĐTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì công việc này là trực tiếp kiểm nghiệm các sản phẩm hoá dược, dược phẩm, mỹ phẩm, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, thuộc Điều kiện lao động loại IV.

Theo quy định của pháp luật thì những người làm việc trong các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ. Người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, ngoài chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV còn được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Điều kiện để được hưởng chế độ này, được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Tuy nhiên, cơ quan đo kiểm tra môi trường lao động của tỉnh chỉ đo được các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), các yếu tố vật lý (ánh sáng, tiếng ồn); bụi; hơi khí độc (NO2, SO2, CO2). Các điều kiện này đơn vị đều đạt do phải làm trong phòng thí nghiệm. Nếu căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động thì các kiểm nghiệm viên không được hưởng chế độ độc hại hiện vật nhưng luôn phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại như eter, methanol, acetonitril, benzen, toluen, acid sulfuric đặc, HCl đặc, ... thì đơn vị đo môi trường không đo được. Do đó đơn vị không xếp các kiểm nghiệm viên được hưởng chế độ độc hại hiện vật, rất thiệt thòi cho người lao động.

Vấn đề này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Công ty nơi Bà làm việc có thể thuê các đơn vị cung ứng dịch vụ quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 33, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Bà có thể tham khảo tên những đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc xin ý kiến Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế để tìm đơn vị đo phù hợp.

 

Xem