Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo: Thay đổi thời gian trao Quyết định tuyển dụng

04/09/2018

Ngày 16/8/2018, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức có Thông báo số 3388/TB-HĐTT gửi trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-BNV ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Đến thời điểm hoàn thiện hồ sơ đã thông báo cho thí sinh (hết ngày 24/8/2018), một số thí sinh có Đơn xin gia hạn thời gian hoàn thiện do Sở Tư pháp nơi thường trú chưa cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Để việc ký Quyết định tuyển dụng thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở thời gian các thí sinh xác nhận sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Bộ quyết định tuyển dụng từ ngày 15/9/2018 và thay đổi thời gian tổ chức trao Quyết định tuyển dụng (đã thông báo tại Công văn số 3403/LĐTBXH-TCCB ngày 17/8/2018) sang hồi 9h00 ngày 11/9/2018 (thứ Ba) tại Phòng 108, Nhà A, Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ thông báo để Thủ trưởng các đơn vị và thí sinh trúng tuyển dự lễ trao Quyết định do Lãnh đạo Bộ chủ trì theo thời gian, địa điểm nêu trên.

Xem