Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Một số kết quả sơ bộ trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

30/08/2018

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức phiên họp thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh/thành phố; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê và một số bộ, ngành có liên quan...

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TBXH) Nguyễn Thị Hà cho biết, năm 2017, công tác bình đẳng giới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội cùng sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước. Hệ thống chính sách pháp luật về bình đẳng giới tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có nhiều chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các bộ, ngành quan tâm và từng bước có hiệu qủa thiết thực. Chính phủ cũng đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết, thực hiện Điều 25 Luật Bình đẳng giới và Điều 13 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hàng năm Chính phủ đã báo cáo Quốc hội việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Bộ LĐ-TBXH với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới đã ban hành Kế hoạch triển khai kết luận của Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng chỉ ra rằng, việc triển khai công tác bình đẳng giới tại một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm lồng ghép vào trong hoạt động để đạt được kết quả như mong muốn. Công tác thống kê, báo cáo số liệu có tách biệt giới còn đang gặp nhiều khó khăn; chưa có số liệu thống kê giới được định kỳ công bố. Một số bộ, ngành chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp cơ sở, hoặc đã ban hành song chưa cập nhât.
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội đánh giá báo cáo tương đối chi tiết và đầy đủ, chỉ ra được ưu, nhược điểm của công tác bình đẳng giới; kết cấu báo cáo rõ ràng, khẳng định công tác bình đẳng giới đã có những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, một số thành viên Ủy ban chỉ rõ, có những nhận định trong báo cáo cần phải có tư liệu chứng minh; đánh giá thẳng thắn việc triển khai các mục tiêu bình đẳng giới; công tác thông tin tuyên truyền, việc phân bổ kinh phí đã thực hiện tốt chưa. Cũng có ý kiến đề nghị báo cáo cần làm nổi bật hơn nữa những kết quả đạt được của việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trong năm 2017 so với năm 2016; chỉ rõ những tồn tại hạn chế nào vẫn chưa được khắc phục để đề ra các kiến nghị, giải pháp đúng trọng tâm. Ngoài ra, tại phiên thảo luận, một số thành viên Ủy ban và các đại biểu tham dự cũng chỉ ra rằng việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế-xã hội tại các bộ, ngành, địa phương còn ở mức độ hạn chế, thực hiện còn mang tính hình thức, thủ tục và chưa đi vào thực chất. Đáng quan tâm hơn, tình trạng này vẫn diễn tiến trong nhiều năm nhưng chưa được khắc phục.
Từ thực tế trên, các đại biểu đề nghị bộ chủ quản và các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; bố trí phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới.
Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trân trọng cảm ơn các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban trong thời gian qua. Sau buổi làm việc tích cực, khẩn trương, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đề nghị Bộ LĐ-TBXH tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện báo cáo; đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

 

Xem