Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết hợp đồng lao động với nội dung trả lương bằng ngoại tệ (USD)

24/08/2018

Chị Đặng Thị Hồng Uyên phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có được ký hợp đồng lao động trả tiền lương ngoại tệ (USD) cho người lao động là người nước ngoài hay không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động: Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

 

Xem