Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Căn cứ hưởng trợ cấp với người làm chuyên gia tại Campuchia

26/07/2018

Ông Tạ Quang Mạnh - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hỏi: Ông Nguyễn Hiệp có giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia tại Lào, Campuchia, từ tháng 2/1983 đến tháng 2/1988 làm chuyên gia tại Trường Kỹ thuật quân sự Phnômpênh. Sau khi về nước, ông Hiệp được Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị cử đi làm phiên dịch cho đoàn lao động hợp tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức, trong quyết định nêu rõ:

"Đồng chí Hiệp được giải quyết chế độ phục viên đi lao động hợp tác kể từ ngày 28/2/1988. Sau khi hoàn thành thời hạn lao động hợp tác về nước phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Quốc phòng, hoàn toàn tự giải quyết công ăn việc làm, không gây khó khăn cho quân đội và cơ quan Nhà nước". Hết thời gian lao động hợp tác, do phải tự giải quyết công ăn việc làm nên ông Hiệp ở lại nước Đức làm việc, không có quyết định nghỉ hưu, hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ từ 15 năm đến dưới 16 năm công tác, số tiền là 1.650.000 đồng/tháng. Vậy, ông Hiệp có được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia thì đối tượng được hưởng chế độ là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia, gồm:

Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 1/8/2014 hướng dẫn Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg quy định về hồ sơ xét hưởng chế độ phải có Quyết định cử đi, Quyết định về nước. 

Trường hợp không có Quyết định cử đi, Quyết định về nước thì được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Campuchia căn cứ vào hồ sơ cán bộ của đối tượng được lưu trữ tại cơ quan; Lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 1/1/1995 mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Campuchia (bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Trường hợp ông Hiệp nếu được cử làm chuyên gia tại Campuchia và hồ sơ có xác nhận của Trường Sỹ quan Kỹ thuật quân sự, Tổng cục Kỹ thuật căn cứ hồ sơ cán bộ lưu trữ tại Trường theo quy định đã nêu thì thuộc diện xem xét giải quyết chế độ.

 

Xem