Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

31/07/2018

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức gồm các môn thi: Kiến thức chung, Nghiệp vụ chuyên ngành, Ngoại ngữ và Tin học văn phòng.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo như sau:

1. Danh sách kết quả điểm thi của thí sinh được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (địa chỉ www.molisa.gov.vn), trụ sở cơ quan Bộ (Số 2 Đinh Lễ) và Thông báo điểm của từng thí sinh được Hội đồng thi tuyển gửi trực tiếp đến cá nhân thí sinh (theo địa chỉ thí sinh đã cung cấp) kể từ ngày 25/7/2018.

Danh sách kết quả điểm của thí sinh: Download tại đây

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm thi (từ 25/7/2018 đến 17h00 ngày 08/8/2018), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi (trừ bài thi trên máy) đến Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng thi tuyển). Đơn đề nghị phúc khảo phải là văn bản giấy, do thí sinh trực tiếp làm và ký tên. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên (tính theo ngày Đơn đến tại bộ phận văn thư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

3. Việc xác định người trúng tuyển căn cứ Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐBNV ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng theo đơn vị, theo vị trí việc làm quy định tại Thông báo số 5460/LĐTBXH-TCCB ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tài liệu đính kèm:

1. Danh sách kết quả điểm của thí sinh. Download tại đây

2. Công văn số 2980/LĐTBXH-HĐTTCC 

Xem