Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm việc tại tỉnh Gia Lai

11/07/2018

Thực hiện Quyết định số 12-QĐ/BCĐ ngày 23/3/2018 và Kế hoạch số 13-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bao gồm một số đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Gia Lai vào ngày 11/7/2018.

Chương trình làm việc của Đoàn công tác diễn ra trong 01 ngày, buổi sáng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Buổi chiều, Đoàn công tác làm việc với Thường trực tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà - Trưởng Đoàn công tác kết luận: Đoàn công tác cơ bản đồng tình với những nội dung đánh giá trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X của tỉnh. Báo cáo đã thể hiện rõ tinh thần tập trung, trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong việc triển khai Kế hoạch của Ban chỉ đạo TW về tổng kết 10 thực hiện NQTW7 Khóa X. Các kết quả đạt được của Nghị quyết đã được đánh giá trên nhiều mặt với số liệu cụ thể trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp) và về đời sống vật chất tinh thần của nông dân và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Đồng thời báo cáo đã nêu rõ được nguyên nhân, kết quả của những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới. Một số kết quả đáng ghi nhận:
- Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 38,18 %; Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt: 24.994,3 tỷ đồng.
- Đã hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung như Cây cao su diện tích 100.300 ha; cây cà phê diện tích 94.000 ha; cây chè diện 840 ha; cây tiêu diện tích 16.300 ha; cây điều diện tích 17.800 ha;...
- Việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và sử dụng thức ăn chăn nuôi được chú trọng. Dịch vụ nông nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Hầu hết các công ty cao su, cà phê đều có các cơ sở chế biến, dịch vụ sản xuất.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ khu vực nông thôn tăng nhanh và ổn định, đạt 147,612 tỷ đồng, tăng gấp 4,48 lần so với năm 2008.
- Toàn tỉnh đã có 49/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 26,6%). Số liệu cả nước là 3.069 xã (tương đương 34,4%).
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn điện đạt 98,35%. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí điện tính đến cuối năm 2017 là 95,65%.
- Hệ thống mạng lưới y tế nông thôn được củng cố và hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nông thôn. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí y tế tính đến cuối năm 2017 là 69%.


Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng nhấn mạnh, mặc dù báo cáo đã đánh giá khá chi tiết và đầy đủ những kết quả đạt được qua việc triển khai Nghị quyết nhưng cần bám sát hơn nội dung, yêu cầu theo Đề cương báo cáo do Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 Khóa X hướng dẫn, đặc biệt là về việc thực hiện các mục tiêu cụ thể được nêu trong Nghị quyết số 26 cũng như các mục tiêu cụ thể của tỉnh được nêu trong Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 27/10/2008 của của Tỉnh ủy, như: Mục tiêu về tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản; Thu nhập của dân cư nông thôn hiện nay; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo. Ngoài ra, báo cáo cũng cần đánh giá rõ nét hơn về vấn đề nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh thiên tai ở Tây Nguyên đang ngày một khốc liệt và có chiều hướng gia tăng; tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp ở khu vực nông thôn; về vấn đề quy hoạch bố trí lại dân cư nông thôn gắn với việc quy hoạch xây dựng công nghiệp, dịch vụ. Phát triển mạng lưới thị trấn, thị tứ theo quy hoạch; việc thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách, xoá nhà tạm ở nông thôn, thực hiện chương trình nhả ở cho đồng bào vùng lũ;...
Nhìn chung, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh, chính trị của tỉnh.
Về một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tiếp thu, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X trong phạm vi toàn quốc để có các giải pháp giải quyết phù hợp trong thời gian tới./.

Xem