Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn mức hưởng tử tuất thì không làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất có được không?

28/05/2018

Chị Lê Thị Thùy Trang – huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hỏi: Bà tôi đang hưởng trợ cấp người khuyết tật đặc biệt nặng 675.000đ/tháng, mẹ tôi nhận kinh phí chăm sóc bà là 270.000đ/ tháng. Ông tôi là cán bộ hưu trí, nay ông chết bà tôi sẽ được hưởng chế độ tử tuất là 650.000đ/tháng. Giờ bà tôi không làm hồ sơ hưởng chế độ tử tuất để tiếp tục hưởng chế độ người khuyết tật theo Nghị định 136/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có được không? Có đúng quy định không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội: Lao động nam đang hưởng lương hưu mà bị chết thì vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc vợ dưới 55 tuổi mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Theo nội dung hỏi của bà Lê Thị Thùy Trang thì bố của Bà là người đang hưởng lương hưu bị chết. Mẹ của bà đang được hưởng trợ cấp đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là 675.000 đồng/tháng. Trường hợp mẹ của bà Trang nếu không có nguồn thu nhập nào khác ngoài trợ cấp đối với người khuyết tật, hoặc có nguồn thu nhập khác nhưng khi cộng với mức trợ cấp 675.000 đồng/tháng vẫn thấp hơn mức lương cơ sở thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

- Theo quy định tại Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được xem xét, giải quyết chế độ tử tuất theo quy định.

Việc nộp hồ sơ để hưởng chế độ tử tuất là quyền và trách nhiệm của thân nhân người đang hưởng lương hưu chết mà pháp luật về bảo hiểm xã hội quy định. Do vậy, để được hưởng chế độ tử tuất thì gia đình bà Trang phải hoàn thiện hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định nêu trên.

 

Xem