Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật không?

03/05/2018

Chị Dư Ngọc Anh Thư - quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ hỏi: Bà tôi đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng dành cho thương binh và người tham gia hoạt động kháng chiến (tù đày) tại phường. Thời gian gần đây, bà tôi bị bệnh nặng liệt nửa người không đi lại được. Xin cho hỏi, bà tôi có thể hưởng thêm được trợ cấp hàng tháng dành cho người khuyết tật không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng. Như vậy, bà của bà Dư Ngọc Anh Thư đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng dành cho thương binh và người tham gia hoạt động kháng chiến (tù đày) thì không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Luật Người khuyết tật.

 

Xem