Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Việt Nam-Cuba thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội

30/03/2018

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 28-31/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Raul Castro Ruz. Sau hội đàm, ngày 29/3 các Bộ, ngành và cơ quan hai nước đã ký kết các văn kiện quan trọng, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triền nguồn nhân lực và an sinh xã hội giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và An sinh xã hội Cuba.

Hiện nay, công cuộc đổi mới đang diễn ra mạnh mẽ ở cả Việt Nam và Cuba. Việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội, lấy con người làm trung tâm của phát triển được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh này, kế thừa kết quả hợp tác thời gian qua, việc ký kết Bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và An sinh xã hội Cuba đánh dấu bước tiến quan trọng về hợp tác trong lĩnh vực lao động, xã hội giữa hai Bộ; đồng thời góp phần thúc quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và Chính phủ,̀ nhân dân hai nước.

Bản ghi nhớ gồm các nội dung về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực sau: (i) Trao đổi về pháp luật trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, việc làm, thanh tra và quan hệ lao động; (ii) Các biện pháp và chính sách thúc đẩy tạo việc làm, đặc biệt là đối với những nhóm yếu thế; (iii) Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và trợ cấp xã hội gồm (iv) Cải thiện điều kiện lao động.

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã làm việc song phương với Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Cuba Zamira Mảri Triana. Hai bên đã chia sẻ những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Cuba trong định hướng chính sách lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Hai bên đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong việc đảm bảo quyền và phúc lợi xã hội cho người dân mỗi nước. Được biết, trong thời gian tới, hai Bộ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ vừa ký kết.

 

Xem