Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

23/01/2018

Chiều ngày 23/1/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các đồng chí Thứ trưởng: Doãn Mậu Diệp, Đào Hồng Lan, Lê Tấn Dũng, Lê Quân cùng đại diện các Bộ, ngành và các đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Ngành LĐ-TBXH.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tập trung triển khai và cơ bản hoàn thành cơ bản mục tiêu kế hoạch đề ra với 10 nhóm chỉ tiêu, 15 nhóm giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là:

Kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2017:

1. Hoàn thành 3/3 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị là 3,18%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 56%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 22,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm khoảng 1,51% so với cuối năm 2016, trong đó các huyện nghèo giảm khoảng 5%.

Công đoàn viên chức Bộ LĐ-TBXH ký Giao ước thi đua năm 2018

2. Hoàn thiện thể chế, hoàn thành Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: Trong năm, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao, trong đó đã trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định và 03 Chỉ thị. Ban hành theo thẩm quyền 35 Thông tư hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp, tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trung cấp từ ngành Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, cả nước có 1.974 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 388 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp và 1.035 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Công tác quy hoạch lại mạng lưới được các địa phương, bộ, ngành triển khai đồng bộ theo hướng giảm đầu mối, tăng cường đầu tư có trọng điểm và đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa. Năm 2017, cả nước tuyển sinh các cấp trình độ khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch, ước tốt nghiệp năm 2017 khoảng 1,9 triệu người. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có việc làm đạt trên 70%, nhiều ngành, nghề trọng điểm đạt trên 90% mức thu nhập trung bình trên 70 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

4. Phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm: Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung – cầu lao động; Phát triển, mở rộng thị trường lao động ngoài nước; Tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững các hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Trong năm cả nước giải quyết việc làm cho trên 1,63 triệu người, đạt 102,48% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước cho trên 1,5 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; đưa trên 135 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 127,6% kế hoạch. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương trên tổng số người có việc làm ước đạt trên 43%.

5. Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động: Hướng dẫn triển khai các chính sách đối với lao động trong quá trình sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách đối với người lao động dôi dư nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Đối thoại định kỳ năm 2017 về an toàn, vệ sinh lao động. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp giấy phép, quản lý lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại Hội nghị 

6. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng: Năm 2017, năm Đền ơn đáp nghĩa, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực, tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công với cách mạng với cách làm sáng tạo, linh hoạt, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả đã xác nhận và tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 1.250 liệt sỹ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, cấp mổi, đổi trên 50.000 Bằng Tổ quốc ghi công.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị 

7. Các lĩnh vực xã hội:

Về giảm nghèo bền vững: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựn mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý. Triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cuối năm 2017 giảm khoảng 1,51% so với cuối năm 2016.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội cho trên 2,7 triệu đối tượng bảo trợ xã hội: Kinh phí thực hiện gần 15 nghìn tỷ đồng. Thực hiện kịp thời công tác cứu trợ đột xuất, trong năm 2017, Chính phủ đã xuất cấp khoảng 38 nghìn tấn gạo cứu đói cho các địa phương bị thiên tai. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội dịp Tết nguyên đán, kinh phí ước khoảng 2.812 tỷ đồng.

Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em: Triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động về phóng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em; củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em; khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với số ngắn là 111. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt được kết quả tích cực: Tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017. Tham dự Khóa họp lần thứ 61 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc, Việt Nam khảng định đã thực hiện thành công các Mục tiêu Thiên niên kỷ về bình đẳng giới. Chỉ số khoảng cách giới của Việt Nam đứng thứ 65/144 nước, tăng 18 bậc so với năm 2015.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2017; tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai. Thực hiện chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị 

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng: Bộ đã ban hành 10 quyết định công bố thủ tục hành chính, xây dựng 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chỉ đạo các đơn vị thực thuộc và Sở LĐ-TBXH các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và các hoạt động tác nghiệp nội bộ; Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến về lao động, người có công và xã hội. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan Bộ: Bộ đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 16 đơn vị quản lý nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ, tiến hành đầy đủ quy trình, thủ tục rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch giai đoạn 2017 – 2021 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026, trình Bộ phê duyệt và làm cơ sở để Ban Cán sự đề xuất Trung ương bổ sung nguồn quy hoạch Lãnh đạo Bộ.

10. Về mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với tổ chức đảng, công đoàn và đoàn thanh niên cơ quan: Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa tổ chức chính quyền với tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên ở các đơn vị và ở Bộ được thường xuyên duy trì theo đúng quy chế làm việc và quan hệ công tác của Bộ; Phối hợp tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương cho gần 1.200 lượt cán bộ chủ chốt của Bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quyết định kết nạp mới 74 quần chúng ưu tú vào Đảng, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định. Năm 2017, 21/40 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, 16/40 đảng bộ, chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2/40 đảng bộ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 1/40 đảng bộ xếp loại yếu kém. Tổng số đảng viên 1.201 người trong đó 165 đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ cũng gặp phải một số những khó khăn, hạn chế. Cụ thể là:

Về một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ: Chất lượng, hiệu quả một số lĩnh vực tuy được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, việc làm chưa ổn định, năng suất, thu nhập thấp. Giáo dục nghề nghiệp chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng chưa thực sự đáp ứng, gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội. Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn cao. Giảm nghèo chưa bền vững, khoảng cách giàu nghèo còn lớn. Tình trạng bạo lực, bất bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em, sử dụng lao động trẻ em, trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ em bị xâm hại vẫn còn xảy ra. Tệ nạn nghiện ma túy chưa ngăn chặn có hiệu quả, cai nghiện và quản lý sau cai còn nhiều bất cập, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp. Công tác thanh tra, kiểm tra còn bất cập, phạm vi lĩnh vực thanh tra rộng, trong khi số lượng cán bộ thanh tra toàn ngành ít, chất lượng đào tạo nghiệp vụ thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa thật sự tinh gọn, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị vẫn còn chồng chéo, chưa đủ cụ thể, chưa rõ thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân. Đội ngũ cán bộ của Bộ đã từng bước được kiện toàn nhưng về tổng thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở một số đơn vị còn coi nhẹ, chưa chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Việc chấp hành kỷ luật hành chính ở một số đơn vị chưa nghiêm, báo cáo của một số đơn vị chất lượng chưa cao, tiến độ chưa đạt yêu cầu, công tác phối hợp giữa các đơn vị đã được cải thiện nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Về công tác phối hợp, mối quan hệ công tác: Chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở chưa đồng đều, việc tổ chức họp định kỳ của một số công đoàn đơn vị chưa đều, nội dung còn đơn điệu. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị đôi khi còn mang tính hình thức.  Công tác báo cáo, kiểm tra và giám sát thực hiện các quy chế ở một số nơi cần phải thực hiện nghiêm túc. Quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ, cũng như giữa Bộ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế. 

Báo cáo, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, Chủ tịch Công Đoàn Bộ Đào Ngọc Thịnh cho biết, với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”,  năm 2017 Bộ đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực; sâu sát, cụ thể đến từng khâu, từng công đoạn, từng địa bàn, từng đối tượng; đặc biệt tập trung cho các khâu đột phá về hoàn thiện thể chế, thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và cải cách hành chính. Hoạt động các phong trào thi đua, khen thưởng trong cán bộ, công chức, viên chức luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Ban cán sự,  Đảng uỷ Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, đây là những thuận lợi cơ bản để Bộ và Công đoàn Bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phát biểu và phát động phong trào thi đua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2017 ngành LĐ-TBXH đã hoàn thiện khối lượng khổng lồ về thể chế, tất cả các quy chế làm việc của Ban Cán sự, Lãnh đạo bộ, tổ chức cán bộ, dân chủ, phân công nhiệm vụ… đã hoàn thành tất cả với phương châm minh bạch công, khai dân chủ gắn đồng thời vừa đề cao trách nhiệm tập thể, nhưng quan trọng là trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan.

Với tinh thần khẩn trương làm việc, làm việc ngay từ nay đến tết nguyên đán một số vấn đề sẽ giải quyết và khẩn trương thành lập 3 nhóm để xây dưng 3 đề án có tính chất chiến lược của ngành.

Một năm cả xã hội, cả hệ thống chính trị cùng  vào cuộc với ngành LĐ-TBXH tao ra sự lay động lòng người. Một năm ngành phải gồng mình lên trong công việc, một năm chúng ta chọn chủ đề đền ơn đáp nghĩa, giải quyết hồ sơ tồn đọng người có công, một năm tập trung đẩy mạnh quản lý giáo dục nghề nghiệp, cho cải cách hành chính và ứng dụng thông tin. Một năm siết lại kỷ cương và tinh thần làm việc khẩn trương. Các đồng chí lãnh đạo bộ gồng mình làm việc với tinh thần làm việc gấp 2-3 lần. Nay chúng ta đã hoàn thành 100% các chương trình, đề án được giao, không nhiệm vụ nào tồn đọng.

"Chúng ta nhận giải quyết được 1.245 hồ sơ tồn đọng người có công, bằng ấy hồ sơ là bằng ấy cuộc đời. Nên việc làm ấy không chỉ bằng trách nhiệm lương tâm mà cả tấm lòng của những người làm công tác này. Vì vậy cái thành công nhất thành công của 70 năm là công sức của cả hệ thống chính trị, Bộ là người tham mưu đề xuất đúng, trúng vấn đề này"-Bộ trưởng tự hào chia sẻ.

Tiếp tục chia sẻ những thành công của Ngành, Bộ trưởng cho biết, trong 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội (trong đó có 3 chỉ tiêu then chốt nhất đó là giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo), Bộ LĐ-TBXH đã góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn lãnh đạo cấp ủy đảng từ đảng ủy, các bí thư chi bộ, chi ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, trong suốt 1 năm qua đã đồng cam cộng khổ cùng lãnh đạo bộ và đặc biệt các đơn vị toàn ngành đã nỗ lực với một tinh thần phi thường nên ngành LĐ-TBXH đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ. Đây là một niềm hạnh phúc lớn, khẳng định ngành đang đi đúng hướng.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2018, Bộ trưởng nói: "Nếu cứ làm tròn vai thuộc bài thì dễ, nhưng mình làm không phải chỉ vì để tròn vai thuộc bài mà phải làm quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả. Vì vậy Bộ sẽ tiếp tục phương trâm đoàn kết, kỷ cương sáng tạo hiệu quả. Do đó những đơn vị chưa đoàn kết chưa thống nhất cần ngồi lại với nhau, những đơn vị nào còn cán bộ chưa có kỷ cương, ý thức trách nhiệm chưa tốt, pháp ngôn chưa đúng đắn thì phải kiểm tra lại".

Cuối cùng Bộ trưởng cũng nêu thông điệp trong nhiệm vụ mới đó: "Bằng mọi cách đột phá để tạo cán bộ trẻ, người tài, có năng lực thật sự. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các cán bộ công chức nói đi đôi với làm hoàn thành đột phá các mục tiêu. Xây dựng chính sách hợp lòng dân lấy dân làm thước đo. Giáo dục nghề nghiệp gắn thị trường lao động 4.0… coi đây là đòn bẩy với năng xuất hiệu quả”

Sau các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị, ý kiến của Đoàn Chủ tịch, ý kiến chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, công khai, dân chủ, toàn thể Hội nghị nhất trí:

Nhiệm vụ chủ yếu về lao động, người có công và xã hội năm 2018.

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, người có công và xã hội; trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Bộ luật Lao động sửa đổi; Pháp lệnh ưu đãi Người có công sửa đổi; rà soát, trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân phát triển, phát huy vai trò theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình, kế hoạch hành động của Bộ, ngành thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

2. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngành giao theo mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã trình bày tại Hội nghị.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động Chính phủ đã đề ra là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải nỗ lực hơn nữa, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017; quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra. Nâng cao chất lượng, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Cải thiện, nâng cao đời sống người có công. Bảo đảm an sinh xã hội; mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân; trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Công tác thi đua khen thưởng cần tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động đợt thi đua, xây dựng các đơn vị theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cải thiện, nâng cao mức sống người có công. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm trợ giúp có hiệu quả cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống; nâng cao khả năng tự đảm bảo an sinh xã hội của người dân, tiến tới một nền an sinh xã hội hiện đại, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.

 

 

 

Xem