Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ cho người lao động cao tuổi

21/12/2017

Bà Khổng Thị Phương, Lô A7-8, KCN Nomura Hải Phòng hỏi: Tôi có đọc 1 câu hỏi và câu trả lời của ban biên tập về chế độ áp dụng cho người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Theo tôi hiểu: Người lao động cao tuổi là nam >=60 tuổi và nữ >=55 tuổi (Điều 187 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13). Như vậy năm cuối cùng trước nghỉ hưu là khi lao động nam 59 tuổi và lao động nữ 54 tuổi. Kể từ năm đạt độ tuổi này thì người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian.
Không có quy định bắt buộc về thời gian rút ngắn và quy định bắt buộc người sử dụng lao động trả lương cho thời gian rút ngắn này.

Nhưng tại Khoản 10, Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì quy định rút ngắn 1giờ cho người lao động cao tuổi và được trả lương cho thời gian rút ngắn này trong năm cuối trước khi nghỉ hưu. Vậy, năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu tại Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 và trong Khoản 10, Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP có gì khác nhau?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 166 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời gian làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian”, không quy định bắt buộc trả lương cho thời gian làm việc rút ngắn đối với người lao động trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu đúng tuổi.

Khoản 10, Điều 3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ về thời gian làm việc có hưởng lương thì người sử dụng phải chi trả lương đối với thời gian làm việc được rút ngắn mỗi ngày (ít nhất 01 giờ) đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

Khoản 1, Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2012 khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật lao động.

Xem