Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng CNTT năm 2017

30/10/2017

Thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2017, nhằm đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thu thập thông tin, số liệu từ các đơn vị làm cơ sở cho việc đánh giá xếp hạng. Trong đó có thể lấy kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT là chỉ tiêu phấn đấu, thi đua của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành.

Các Mẫu phiếu điều tra Molisa ICT Index ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2017:

Phiếu điều tra thu thập số liệu cho các Sở

Phiếu điều tra thu thập số liệu cho các Trường

Phiếu điều tra thu thập số liệu cho Tổng cục, Cục, Viện

Phiếu điều tra thu thập số liệu cho Khối Văn phòng

Phiếu điều tra thu thập số liệu cho Khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Bộ đề nghị các đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu kèm theo và gửi về Bộ trước ngày 15/11/2017, địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Nhà C, số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (024) 62703622, fax: (024) 62703609, và gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử: Ictmolisa@molisa.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Điện thoại: 024. 62703622, để được hướng dẫn.

 

Xem